• Fire jenter

Vår visjon

Ungdom & Medier - til tjeneste

Mediehverdagen til unge er stadig mer hektisk og utfordrende. Kampen om kroppen og sjelen er tydelig. I snitt bruker unge mellom seks og syv timer på ulike medier hver dag. Ungdom & Medier tar mediehverdagen til dagens tenåringer på alvor. Dette gjør vi ved at vi møter mediene og de som bruker mediene.

Vi ønsker å bevisstgjøre ungdommer om hvordan de positivt kan bruke mediene og hvordan forholde seg til det kommersielle presset. Derfor holder vi seminarer for tenåringer rundt om i landet hvor vi setter søkelys på akkurat dette.  I tillegg møter vi også foreldre og andre som arbeider med ungdom med foredrag om mediehverdagen til tenåringer.

Ungdom & Medier arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag.1ungdom-og-medier-2